Δρομολόγια Αγία Μαρίνα – Στύρα

    Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε:

  • Τιμές εισιτηρίων για πλοία
  • Δρομολόγια από Νέα Στύρα προς Αγ. Μαρίνα
  • Δρομολόγια από Αγ. Μαρίνα προς Νέα Στύρα

Τιμές Εισιτηρίων

Από Νέα Στύρα :: 29/9/14 – 31/10/14

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22240 41533, 694 4982879 (Πρακτορείο Ν. Στύρων)

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 06:30 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30
Τρίτη 06:30 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30
Τετάρτη 06:30 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30
Πέμπτη 06:30 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30
Παρασκευή 06:15 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:45
Σάββατο 06:45 – 09:15 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:45
Κυριακή 06:45 – 09:15 – 11:45 – 13:15 – 15:00 – 16:00 – 17:15 – 18:15 – 19:30

Από Αγ. Μαρίνα :: 29/9/14 – 31/10/14

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22940 64332, 694 4982879 (Πρακτορείο Αγ. Μαρίνας)

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30
Τρίτη 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30
Τετάρτη 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30
Πέμπτη 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30
Παρασκευή 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:45 – 21:00
Σάββατο 08:00 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:45 – 19:00
Κυριακή 08:00 – 10:30 – 12:45 – 14:30 – 15:50 – 16:50 – 18:10 – 19:10 – 20:20