Δρομολόγια Αγία Μαρίνα – Στύρα

    Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε:

  • Τιμές εισιτηρίων για πλοία
  • Δρομολόγια από Νέα Στύρα προς Αγ. Μαρίνα
  • Δρομολόγια από Αγ. Μαρίνα προς Νέα Στύρα

Τιμές Εισιτηρίων

Από Νέα Στύρα :: 27/6/14 – 31/8/14

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22240 41533, 694 4982879 (Πρακτορείο Ν. Στύρων)

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 6:30 – 9:15 – 11:30 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:15 – 18:30 – 20:00
Τρίτη 6:30 – 9:15 – 11:30 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:15 – 18:30 – 20:00
Τετάρτη 6:30 – 9:15 – 11:30 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:15 – 18:30 – 20:00
Πέμπτη 6:30 – 9:15 – 11:30 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:15 – 18:30 – 20:00
Παρασκευή 6:15 – 9:15 – 11:30 – 13:30 – 14:45 – 16:00 – 17:15 – 18:30 – 19:30 – 20:45
Σάββατο 6:30 – 8:00 – 9:00 – 11:20 – 12:30 – 13:30 – 14:45 – 16:00 – 17:30 – 20:00
Κυριακή 6:45 – 9:00 – 10:15 – 11:30 – 13:15 – 15:00 – 16:00 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:30 – 21:00 – 21:45 – 22:30

Από Αγ. Μαρίνα :: 27/6/14 – 31/8/14

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22940 64332, 694 4982879 (Πρακτορείο Αγ. Μαρίνας)

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 8:00 – 10:30 – 12:30 – 14:45 – 16:15 – 17:15 – 18:30 – 19:45 – 21:00
Τρίτη 8:00 – 10:30 – 12:30 – 14:45 – 16:15 – 17:15 – 18:30 – 19:45 – 21:00
Τετάρτη 8:00 – 10:30 – 12:30 – 14:45 – 16:15 – 17:15 – 18:30 – 19:45 – 21:00
Πέμπτη 8:00 – 10:30 – 12:30 – 14:45 – 16:15 – 17:15 – 18:30 – 19:45 – 21:00
Παρασκευή 8:00 – 10:30 – 12:30 – 14:45 – 16:15 – 17:30 – 18:30 – 19:45 – 20:45 – 22:00
Σάββατο 8:00 – 10:20 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:45 – 16:15 – 17:15 – 18:45 – 21:00
Κυριακή 8:00 – 9:15 – 10:20 – 11:30 – 12:45 – 14:30 – 16:00 – 17:40 – 18:40 – 19:10 – 19:40 – 20:40 – 21:20 – 21:50 – 23:20