Σε Δημοπρασία εκμίσθωσης το κυλικείο του Γυμνασίου Καρύστου και των Λυκειακών τάξεων Στύρων

Δημοσιεύθηκε 8 Αυγούστου 2012 στην κατηγορία Τελευταία Νέα - 212 εμφανίσεις άρθρου

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρύστου λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 64321/Δ4/16-5-2008, την Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 111526/Δ4/2010, την εγκ. του ΥΠΕΠΘ με αριθ. πρωτ. 70170/28-5-2008 και τις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Σχολ. Επιτροπών:

Προκηρύσσει:

  1. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Στύρων.
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Καρύστου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την Παρασκευή, 31–8–2012. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης η 13:00 μ.μ. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας αυτή θα επαναληφθεί στις 10/9/2012 με τους ίδιους όρους.
  3. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα δύο (2) Ευρώ (η σχολική μονάδα έχει κάτω από 250 μαθητές) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.


Πληροφορίες στα τηλ.: 22243 50016, 22243 50001 και fax.: 22240 23666

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

dorea-80000-eurobank
Η δωρεά 80.000 ευρώ από τη Eurobank και τα ερωτηματικά

Μεγάλη απορία είχαν λέει στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την δωρεά της Eurobank - Ιδρύματος Λάτση ύψους 80.000 ευρώ προς...

Close